regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w Sklepie internetowym Floral Escape zwanym dalej Sklepem, działającym pod adresem www.floralescape.pl. Właścicielem sklepu jest Kinga Dembińska. Dane firmy: Huba Kinga Dembińska, os. Powstań Narodowych 43/11, 61-216 Poznań, NIP 7822369226.

2. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze Sklepu zwanego dalej Klientem a Sklepem.

3. Przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania Regulaminu.

4. Zamówienia można składać 24h na dobę.
 Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach pracy sklepu: od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. W tym celu Klient rejestruje się w Sklepie jako gość lub zakłada konto użytkownika Sklepu. Złożenie zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie po podaniu odpowiednich danych teleadresowych.

6. Klient automatycznie otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia - zostanie ono wysłane przez Sklep na podany w formularzu adres e-mail. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku dokonania wpłaty na konto Sklepu i braku potwierdzenia należy skontaktować się ze Sklepem pisząc na adres: info@floralescape.pl

7. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

DOSTAWA I ODBIÓR

1. Na terenie Polski zamówione produkty dostarczane są przez Kuriera. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 15 zł i jest podawany w formularzu zamówienia. Czas dostawy na terenie Polski nie powinien przekraczać 2 dni roboczych od momentu wysłania przesyłki.

2. Przesyłki zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to do 5 dni roboczych. 

3. Przesyłki są wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4. Koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient.

5. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu.

6. Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich lub w euro i zawierają podatek VAT. Cła i inne podatki związane ze sprzedażą zagraniczna pokrywane są przez Klienta. 

2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą:

- przelewu bankowego

- za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przelewy24.pl

- lub za pomocą PayPala.

Prosimy o uiszczanie wpłaty maksymalnie 7 dni od zakupu. Nieopłacone zamówienia będą anulowane.

3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (przelewy24.pl)

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz dowodem wpłaty, listem poleconym na adres: Kinga Dembińska, ul.Wawrzyniaka 5/7, 60-506 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja”. Ustawowy czas na zwrot towaru to 14 dni.

 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

4. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania  i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu.  Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep zwracanego towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Prosimy o odesłanie towaru oraz dowodem wpłaty, listem poleconym na adres: Kinga Dembińska, ul.Wawrzyniaka 5/7, 60-506 Poznań, z dopiskiem: „Zwrot”.

5. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny w przeciągu 14 dni od zakupu. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym.

6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.8. Towary zakupione w sklepie posiadają roczną gwarancję. Sklep uwzględnia reklamacje na Towar zakupiony nie wcześniej niż rok przed momentem złożenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Sklep, w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym www.floralescape.pl i działań marketingowych Floral Escape (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).


2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów